Cô giáo dậy nấu ăn dâm đãng

Cô giáo dậy nấu ăn dâm đãng. Trong chung cư có cô giáo dậy nấu ăn dâm đãng Akiho Yoshizawa, mỗi ngày cô cô một đám thanh niên đến để học. Vì Akiho Yoshizawa rất dâm đãng mở lớp học ra chỉ để che mắt nhận các anh chồng trong chung cư đến thoả mãn cơn dục vọng của mình.